Ontzorgen op maat

Als ondernemer houdt u zich het liefst bezig met uw core-business: Fresh & Food. Fresh Park Venlo biedt u daar de mogelijkheid toe. Enerzijds door bedrijven die ondersteunende diensten verrichten te huisvesten, anderzijds door een kwalitatief hoogwaardig parkmanagement.

Op Fresh Park Venlo vindt u alle voorzieningen die noodzakelijk zijn voor uw bedrijfsvoering. Beveiliging, postbezorging, (koel)technisch onderhoud, truckservice, catering, schoonmaakdiensten, afvalverwerking, een shuttleservice, uitzendorganisaties en een accountantskantoor zorgen ervoor dat alle ondersteunende processen in de nabije omgeving te vinden zijn. Tijdens periodieke klankbordbijeenkomsten heeft u inspraak in de gang van zaken op Fresh Park Venlo en desgewenst kunt u rekenen op hulp bij regelgeving en subsidieaanvragen. Tel daarbij op de synergievoordelen die in de nabijheid van branchegenoten oplevert en het plaatje is compleet.

Fresh Park Venlo ontzorgt, waardoor u kunt ondernemen.