Regio Venlo

Het effect van deze status van Venlo als logistieke hotspot en belangrijke tuinbouwclustering ziet Fresh Park Venlo duidelijk terug in het investeringsklimaat, de snelle groei en de mate van erkenning.

Venlo – logistiek knooppunt

  • 50% van het totale vrachtverkeer tussen Nederland en Duitsland
  • 70% van het totale railvervoer van Nederland naar Duitsland
  • 58% van het totale railvervoer van Duitsland naar Nederland
  • 75% van het totale containervervoer van Nederland naar Duitsland
  • passeren per etmaal 21.000 vrachtwagens de grens in Venlo
  • passeren jaarlijks 11 miljoen ton goederen per de trein de grens in Venlo
  • worden jaarlijks 80.000 containers afgehandeld door ECT Venlo

Venlo- tuinbouwcluster van belang
In 2012 wordt direct grenzend aan het Fresh Park Venlo terrein de Floriade georganiseerd. Deze wereldtuinbouwtentoonstelling heeft een vliegwieleffect op het toch al innovatieve karakter van de regio. Ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen en overheden hebben de handen ineengeslagen in een samenwerking die grenzeloze verbindingen legt op het gebied van landbouw, voeding, voedingsmiddelen, vers en logistiek. Fresh Park Venlo vervult met haar deelname aan deze initiatieven een belangrijke rol in de groei van de regionale en landelijke economie en ziet het als belangrijke taak om de versondernemers op haar terrein mee te laten groeien.