Organisatie

Fresh Park Venlo (FPV) is de ideale locatie voor versbedrijven; FPV vormt een community van bedrijven die zich direct of indirect bezighouden met vers. Op FPV komt niet alleen het fysieke versproduct samen, maar het is ook de verzamelplaats van partijen die een schakel in de keten van versdistributie vormen.

FPV heeft een sterke heldere formule die het zelf bewaakt, maar biedt tevens een voedingsbodem voor samenwerking en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten voor alle partijen. FPV respecteert het individuele belang van de partijen, maar stimuleert het gemeenschappelijke belang van de totale keten. Daarmee werkt FPV continu aan verbetering en schept alle voorwaarden om versproducten optimaal naar de consument te brengen.

Om dit waar te kunnen maken, hanteert Fresh Park Venlo de volgende visie en missie:

Missie
Fresh Park Venlo is leider in het ontwikkelen van beheren van renderende huisvestiging voor Fresh & Food bedrijven.

Visie
Fresh Park Venlo ontwikkelt en beheert het Fresh & Food concept met als concreet product bedrijventerrein Fresh Park Venlo. Kern van het Fresh & Food concept is het bij elkaar huisvesten van Fresh & Food bedrijven op een logistieke locatie, waardoor (logistieke) synergie, kennisuitwisseling, innovatie en een efficiente bedrijfsvoering voor de gevestigde bedrijven ontstaan.