Historie

Fresh Park Venlo is ontstaan in de jaren zestig op initiatief van de Coöperatieve Venlose Veiling (CVV) als veilingterrein. De CVV kocht 60 hectare grond tussen de spoorlijn Nijmegen-Venlo en de A67 die toen nog in aanleg was. In 1965 werd het toen genoemde ‘veilingterrein’ geopend. Direct na de start maakte het terrein een forse groei door. Een groei die in de jaren tachtig dusdanige vormen aannam dat de CVV en de concurrerende veiling VGV de handen ineensloegen. Sinds de fusie op 1 januari 1990 worden de producten van beide veilingen samen geveild. In 1992 gingen beide partijen op in de Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland (ZON).

In 2001 besloot ZON tot een divisiestructuur waarbij een aparte tak voor het beheer en uitbreiding van het veilingterrein werd opgericht. Het concept Fresh Park Venlo stamt uit het jaar 2000 en is gericht op ketensamenwerking in de verssector, binnen en buiten het ZON terrein. Tientallen initiatieven hebben inmiddels het licht gezien.

Door een gemeentelijke herindeling behoort Fresh Park sinds 1 januari 2001 bij Gemeente Venlo. Gecombineerd met sterke internationale ambities wordt in 2008 gekozen voor een naamswijziging. Sinds 6 juni 2008 heet het bedrijventerrein officieel Fresh Park Venlo. Een naam die het pad effent om ook verspartijen buiten groente, fruit en sierteelt aan te trekken zoals vlees, vis en zuivel.