Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een speerpunt in de bedrijfsvoering van Fresh Park Venlo. Mensen, producten, gebouwen, milieu en omgeving worden met respect behandeld.

Wij investeren onder meer in

  • Een groenplan dat voorziet in de aanplant van bomen en struiken, de aanleg van groenzones en vijvers op het terrein. Zodat Fresh Park Venlo uitstraalt wat het is: een omgeving die groeit en bloeit.
  • Actief waterbeleid. Met het oog op duurzaamheid is in het hart van het terrein een infiltratiebuffer aangelegd. Al het regenwater dat op de gebouwen valt, wordt via het rioleringsstelsel naar deze speciale vijver afgevoerd en zakt weer in de bodem. Omzoming door bomen, struiken en riet biedt kikkers, salamanders en reigers een natuurlijke omgeving.
  • Zonne-energie en warmte- en koudeopslag. Bedoeld om de gebouwen op een milieuvriendelijke manier te verwarmen en te koelen.
  • Innovatieve bouwmethoden die voldoen aan hoge duurzaamheidstandaarden (denk aan isolatiewaarden en energiezuinige verlichting).
  • Minimalisatie van afvalstromen. Zodat we de gezamenlijk restmaterialen van alle bedrijven tot een minimum beperken.