Klankbordgroep FPV

De Klankbordgroep Fresh Park Venlo bestaat uit een aantal ondernemers die hun bedrijf op het park hebben en die namens alle bedrijven op het terrein fungeren als ‘luisterend oor’ voor management en medewerkers van Fresh Park Venlo. De klankbordgroep komt enkele keren per jaar bij elkaar. De individuele leden geven hun mening en advies over actuele zaken met betrekking tot Fresh Park Venlo.

Deze leden zijn:

  • Erik van Maaren (Pakstation Venlo B.V.)
  • Riny van der Staak (Riny van der Staak B.V.)
  • Rene Heijer (Frankort & Koning B.V.)
  • Roger Muijsers (Nedalpac B.V.)
  • John van Elk (Impex Heemskerk B.V.)
  • Jan van der Wegen (Hansen van der Wegen)
  • Remco de Boer (Sous Fresh B.V.)